توریسم درمانی یکی از شاخه‌های صنعت توریسم به‌شمار می‌آید که در چند سال گذشته رشد و پیشرفت زیادی را در ایران داشته است و تاثیر شگرفی را در اقتصاد ایفا می‌کند. اهمیت توریسم درمانی باعث شده بسیاری از کشورها بوجه‌ی قابل قبولی را در این حوزه اختصاص دهند و درآمد بالایی دست پیدا کنند.

در میان شهرهای ایران، کیش از فرصت‌های بالایی در زمینه‌ی توریسم درمانی برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های توریسم درمانی در این منطقه تبدیل شود. تامین تجهیزات، کادر درمانی متخصص و مراکز استانداری از دغدغه‌های این حوزه محسوب می‌شود و علاوه بر موارد اشاره شده از نظر کاهش قیمت و یا تدوین تعرفه‌های معین و مشخص خدمات درمانی و اقامتی نیز باید اقدامات بهتری صورت بگیرد.

با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، اشتیقاق زیادی در بین گردشگران جهان برای ورود به ایران ایجاد شده است که رشد حضور گردشگران در حوزه‌ی تویسم درمانی افزایش زیادی پیدا کرده است و تور کیش رونق خوبی را پیدا کرده است. از جمله عواملی که می‌تواند کمک شایانی را در حوزه‌ی توریسم درمانی در کیش ایجاد کند می‌توان به کلینیک‌های و بخش‌های تخصصی کبدی، شنوایی سنجی، چشم، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سنجش تراکم استخوان، آرتروسکوپی و بسیاری دیگر اشاره کرد که علاوه بر رونق اقتصادی به در زمینه‌ی اشتغال‌زایی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌آورد.