هفت اثر موسیقی از حسین حاجیلویی در مرکز کیش رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کیش پرس از صدا و سیمای مرکز کیش، سید عبدالرضا کیا مدیرکل صدا و سیمای مرکز کیش در مراسم رونمایی از هفت قطعه موسیقی جدید گفت: رسول مهربان،دعای مادر وباغبان (ویژه ایام فاطمیه) ،انتظار، ایران من (حماسی)، خلیج فارس و کیش نازنین هفت اثری هستند که توسط  حسین حاجیلویی  دراین مرکز تولید شده است.

سید عبدالرضاکیا افزود: اثر رسول مهربان، که درمدح مقام الهی و منور نبی مکرم اسلام (ص) تولید شده درارزیابی کارشناسان موسیقی صداوسیما بعنوان اثر فاخر مورد تحسین قرار گرفت .

وی به موفقیت اخیر این مرکز درمیزان رضایت مندی و اعتمادسازی دربین مخاطبان اشاره کرد و گفت: براساس جدید ترین نظرسنجی کارشناسان واحد اطلاعات و برنامه ریزی، ۹۵درصد مردم از برنامه های بخش های خبری، ۸۷ درصد از برنامه های تولیدی رادیو و ۷۸ درصد از برنامه های سیمای مرکز کیش رضایت دارند.

این نظر سنجی باحضور درمقابل منازل ۲۵۰ نفرازشهروندان در ۱۲حوزه شهری انجام شده است.

مراسم رونمایی از آثار موسیقی، باحضور مدیران، برنامه سازان و هنرمندان صدا و سیمای مرکز کیش برگزار شد.