گردشگران و ساكنان جزيره كيش همزمان با ديگر نقاط جهان با صرفه جويي در مصرف برق در مراسم جهاني روز “ساعت زمين” مشاركت مي كنند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، گردشگران و كيشوندان در روز شنبه هشتم فروردين از ساعت ۲۰:۳۰ الي ۲۱:۳۰ با خاموش كردن حداقل يك لامپ صد وات در حفظ محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي مشاركت مي كنند.

شركت آب و برق كيش از تمامي گردشگران و كيشوندان دعوت كرده است در اين زمان با خاموش كردن چراغ هاي اضافي اماكن و ساختمان هاي خودئ در اين حركت جهان شركت مي كنند.

مراسم روز “ساعت زمين” به منظور افزايش آگاهي و قدرداني نسبت به محيط زيست كره زمين برگزار مي شود.