فعاليت نانوايي در كمپ هاي چادري كيش براي نخستين بار با هدف افزايش رضايتمندي و رفاه گردشگران در اين كمپ ها اجرايي شده است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با فعاليت نانوايي در محل كمپ هاي چادري علاوه بر رفاه بيشتر گردشگران ساكن در اين كمپ ها ، از افزايش فشار بر دوش ديگر نانوايي هاي جزيره جلوگيري شده است.

با راه اندازي اين نانوايي ها، گردشگران اسكان يافته در اين كمپ ها مي توانند بدون اتلاف وقت و طي مسير، نان مصرفي خود را به صورت تازه تهيه نمايند.

دو كمپ اسكان چادري خانوادگي و مجردي با مجموع ظرفيت ۵ هزار و ۵۰۰ تخته چادر براي استفاده گردشگران نوروزي كيش مهيا شده است.

سوپرماركت، غذاخوري، سرويس بهداشتي ، حمام و پايگاههاي هلال احمر و آتش نشاني از جمله ديگر امكانات مهيا شده براي گردشگران در كمپ هاي چادري كيش است.