رنگینگ فدراسیون آسیایی اسکواش اعلام شد؛

دو اسكواش باز كيش در رده بندي برترين هاي اسكواش آسيا جای گرفتند.

دو اسكواش باز جوان كيش در صدر اسكواش بازان ايراني در رده بندي برترين هاي آسيا قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، بنا بر اعلام فدراسيون اسکواش آسيا و با توجه به رده بندي اسكواش بازان اين قاره، عليرضا شاملي بازیکن سخت کوش کیش و عضو تيم ملي در گروه سنی زیر ۱۷ سال بالاترين جايگاه را در بين ايرانيان در جدول رده بندي آسيا دارد.

بر اساس اين رده بندي، علیرضا شاملی در گروه سنی زیر ۱۷ سال رتبه دوم و سجاد زارعيان دیگر بازیکن شایسته کیش نیز در رده سنی زیر ۱۹ سال رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

جايگاه اول رده بندي آسيا در گروه سني زير ۱۷ سال پسران در اختيار محمد السراج اردني است.