خیلی از مسافران کیش چه به قصد گردشگری و چه به قصد تجاری، زمانی که به این جزیره زیبا پا می گذارند به برخی شماره های ضروری کیش نیازمندند که ما در این مطلب شماره تلفن های ضروری کیش را در اختیار گردشگران تور کیش قرار می دهیم.

لیست شماره تلفن های ضروری کیش


کد کیش:    ۰۷۶
کد موبایل:    ۰۹۳۴
اطلاعات تلفن:    ۱۱۸
اطلاعات پرواز:    ۱۹۹
فرودگاه:    ۴۴۴۴۳۲۰۰ – ۴۴۴۴۳۳۰۰
اطلاعات بندر گاه:    ۴۴۴۲۲۳۰۰
اوراژانس:    ۱۱۵
اورژانس دريايي:    ۰۹۳۴۷۶۹۷۱۰۰
اورژانس دريايي – فقط از تلفن يا موبايل كيش:    ۱۵۱
حمل و نقل و ترافيك كيش (شكايات تاكسي ها):    ۱۴۱
پلیس:    ۱۱۰
دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي:    ۱۹۷
كلانتري ۱۱ مركزي (كمپ رحيمي):    ۴۴۴۱۵۶۳۵-۷
كلانتري ۱۲ (ميرمهنا):    ۴۴۴۳۱۸۲۰-۱
گمرك سازمان در بندرگاه:    ۴۴۴۲۴۰۱۱- ۴۴۴۲۲۲۶۴
گمرک سازمان در فرودگاه – پروازهاي خارجي:    ۴۴۴۴۲۸۷۸
گمرك ايران در بندرگاه:    ۴۴۴۲۳۳۹۸ – ۴۴۴۲۲۵۷۸
گمرك ايران در فرودگاه:    ۴۴۴۴۳۳۰۰ – ۴۴۴۴۴۶۹۰
سازمان منطقه آزاد کیش:    ۴۴۴۲۲۱۴۱-۲
روابط عمومي سازمان منطقه آزاد:    ۴۴۴۲۲۶۷۵
كشتيراني والفجر:    ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۷۶
رزرواسيون هتل ها در فرودگاه – جامعه هتلداران:    ۴۴۴۴۳۴۶۰
جامعه هتلداران:    ۴۴۴۵۳۱۷۰
جامعه بازاريان:    ۴۴۴۲۳۶۸۲

 

اطلاعات داخل این صفحه برای آگاهی بیشتر مسافران تور کیش درج شده است. آژانس سالیان سفر صرفاً خدمات مربوط به تور کیش (رزرو پرواز و هتل) را برای مسافران این جزیره ارائه می‌دهد.