رزرو تور کیش

۵ مهر
2 شب: 1,080,000
3 شب: 1,285,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,475,000
3 شب: 1,880,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,245,000
3 شب: 1,530,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,180,000
3 شب: 1,440,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 1,660,000
3 شب: 2,110,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۵ مهر
2 شب: 1,280,000
3 شب: 1,690,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,180,000
3 شب: 1,520,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 2,410,000
3 شب: 3,280,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۵ مهر
2 شب: 1,120,000
3 شب: 1,345,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,080,000
3 شب: 1,285,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۵ مهر
2 شب: 2,430,000
3 شب: 3,320,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۵ مهر
2 شب: 1,130,000
3 شب: 1,360,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱ مهر
2 شب: 1,090,000
3 شب: 1,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,130,000
3 شب: 1,360,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,030,000
3 شب: 1,210,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,040,000
3 شب: 1,265,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱ مهر
2 شب: 890,000
3 شب: 1,050,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,100,000
3 شب: 1,325,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 955,000
3 شب: 1,095,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 930,000
3 شب: 1,060,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 1,080,000
3 شب: 1,285,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 1,020,000
3 شب: 1,145,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۴ مهر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 940,000
3 شب: 1,075,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 925,000
3 شب: 1,055,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲ مهر
2 شب: 1,045,000
3 شب: 1,150,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 880,000
3 شب: 985,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 900,000
3 شب: 1,020,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 855,000
3 شب: 945,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 855,000
3 شب: 945,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 860,000
3 شب: 955,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۵ مهر
2 شب: 830,000
3 شب: 910,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 790,000
3 شب: 850,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳۰ تیر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 830,000
3 شب: 910,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 900,000
3 شب: 1,010,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 820,000
3 شب: 895,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 750,000
3 شب: 795,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 890,000
3 شب: 1,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 790,000
3 شب: 850,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ مهر
2 شب: 790,000
3 شب: 850,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.