با توجه به شرایط آب و هوایی ایران، معمولاً گردشگران برای انتخاب مقاصد سفر نوروزی سردرگم می شوند. اگر به پیشنهادهای گردشگران حرفه ای تر رجوع کنیم، جزایر و شهرهای جنوبی ایران در این زمان از سال در بهترین شرایط جوی قرار دارند و مناسب ترین گزینه ها برای سفر به تور نوروزی کیش ۹۹ هستند؛ چرا که بهار طبیعت در این مناطق از ایران، معمولاً در اوایل اسفند ماه آغاز می شوند و در تعطیلات نورروزی به اوج شکوفایی خود می رسند. تور کیش و تور قشم در تعطیلات نورورزی اوج فعالیت خود را آغاز می کنند و همه ساله بر تعداد گردشگرانی که خود را برای تعطیلات به این مناطق از کشور می رسانند افزایش می یابد.

برای رزرو تور نوروزی کیش همین امروز می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.

 

 

هتل لیلیوم کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۳ شب و ۴ روز)

تاریخ

یک تختهدو تختهسه تخته

کودک بدون تخت

۲۵-۲۸
۲۶-۲۹
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸

۱٫۸۷۰٫۰۰۰۱٫۳۴۵٫۰۰۰۱٫۲۴۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰
۲۷-۰۱
۱۳-۱۶
۲٫۱۷۰٫۰۰۰۱٫۵۷۰٫۰۰۰۱٫۴۴۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰

۲۸-۰۲
۱۰-۱۳
۱۱-۱۴
۱۵-۱۲

۳٫۴۲۰٫۰۰۰

۲٫۲۲۰٫۰۰۰

۱٫۹۷۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰
۲۹-۰۳
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۴٫۴۷۰٫۰۰۰۲٫۸۹۵٫۰۰۰۲٫۵۷۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۰۴-۰۷
الی
۰۹-۱۲
۴٫۲۷۰٫۰۰۰۲٫۶۹۵٫۰۰۰۲٫۳۷۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه بوفه / گشت جزیره / کشتی آکواریوم / ورودی سافاری / جنگ بیست شو / ورودی رستوران های کیش همراه با ترانسفر

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۱۵۰٫۰۰۰تومان
 2. در صورت درخواست تور ۶شب، قیمت ۲ تاریخ با هم جمع و مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ تومان از جمع ۲ تور کسر می گردد.
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد و بعد از آن در صورت عدم تسویه، فاقد اعتبار است.
 4. نهار هر وعده ۱۰۰٫۰۰۰تومان

از خدمات و امکانات هتل چهار ستاره لیلیوم کیش اطلاع دارید؟

هتل گراند کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۳ شب و ۴ روز)

تاریخ

یک تختهدو تختهسه تختهچهار تختهکودک بدون تخت
۲۵-۲۸
۲۶-۲۹
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۱۲۵٫۰۰۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۲۷-۰۱
۱۳-۱۶

۱٫۷۴۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰
۲۸-۰۲
۱۰-۱۳
۱۱-۱۴
۱۵-۱۲
۲٫۶۰۰٫۰۰۰۱٫۷۷۵٫۰۰۰۱٫۶۰۰٫۰۰۰۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۲۹-۰۳
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۳۷۵٫۰۰۰۲٫۱۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۰۴-۰۷
الی
۰۹-۱۲
۳٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۱۷۵٫۰۰۰۱٫۹۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه بوفه / گشت جزیره

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۱۵۰٫۰۰۰تومان
 2. در صورت درخواست تور ۶شب، قیمت ۲ تاریخ با هم جمع و مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ تومان از جمع ۲ تور کسر می گردد.
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد و بعد از آن در صورت عدم تسویه، فاقد اعتبار است.
 4. نهار هر وعده ۷۰٫۰۰۰تومان

از خدمات و امکانات هتل سه ستاره گراند کیش اطلاع دارید؟

هتل شایگان کیش ویژه تور نوروزی کیش ۹۹ (پکیج ۳ شب و ۴ روز)

تاریخ

یک تختهدو تختهسه تختهسوئیت یک خوابکودک بدون تخت
۲۵-۲۸
۲۶-۲۹
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۲٫۱۷۰٫۰۰۰۱٫۴۹۵٫۰۰۰۱٫۳۴۰٫۰۰۰۱٫۳۱۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۲۷-۰۱
۱۳-۱۶

۲٫۴۷۰٫۰۰۰۱٫۷۲۰٫۰۰۰۱٫۵۴۰٫۰۰۰۱٫۵۱۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰
۲۸-۰۲
۱۰-۱۳
۱۱-۱۴
۱۵-۱۲
۴٫۰۲۰٫۰۰۰۲٫۵۲۰٫۰۰۰۲٫۱۷۰٫۰۰۰۲٫۱۱۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۲۹-۰۳
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶

۴٫۹۲۰٫۰۰۰۳٫۱۲۰٫۰۰۰۲٫۷۲۰٫۰۰۰۲٫۵۹۵٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۰۴-۰۷
الی
۰۹-۱۲
۴٫۷۲۰٫۰۰۰۲٫۹۲۰٫۰۰۰۲٫۵۲۰٫۰۰۰۲٫۳۹۵٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه بوفه / گشت جزیره / استخر، سونا و جکوزی / کشتی آکواریوم / جنگ شبانه / ورودی سافاری / ورودی رستوران های کیش همراه با ترانسفر

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۲۵۰٫۰۰۰تومان
 2. در صورت درخواست تور ۶شب، قیمت ۲ تاریخ با هم جمع و مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ تومان از جمع ۲ تور کسر می گردد.
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد و بعد از آن در صورت عدم تسویه، فاقد اعتبار است.
 4. نهار هر وعده ۱۲۰٫۰۰۰تومان

از خدمات و امکانات هتل پنج ستاره شایگان کیش اطلاع دارید؟

هتل تعطیلات کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۳ شب و ۴ روز)

تاریخ

یک تختهدو تختهسه تختهچهار تختهپنج تختهکودک بدون تخت
۲۵-۲۸
۲۶-۲۹
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۱٫۳۵۰٫۰۰۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰۹۷۵٫۰۰۰۹۶۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۲۷-۰۱
۱۳-۱۶

۱٫۵۹۰٫۰۰۰۱٫۲۴۵٫۰۰۰۱٫۱۸۰٫۰۰۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰۱٫۱۳۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰

۲۸-۰۲
۱۰-۱۳
۱۱-۱۴
۱۲-۱۵

۲٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۶۲۵٫۰۰۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۴۷۵٫۰۰۰۱٫۴۶۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۲۹-۰۳
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۳٫۲۰۰٫۰۰۰۲٫۲۲۵٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۹۲۵٫۰۰۰۱٫۸۸۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۰۴-۰۷
الی
۰۹-۱۲

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۰۲۵٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۷۲۵٫۰۰۰۱٫۶۸۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه بوفه / گشت جزیره

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۲۵۰٫۰۰۰تومان
 2. در صورت درخواست تور ۶شب، قیمت ۲ تاریخ با هم جمع و مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ تومان از جمع ۲ تور کسر می گردد.
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد.
 4. نهار هر وعده ۷۰٫۰۰۰تومان

از خدمات و امکانات هتل سه ستاره تعطیلات کیش اطلاع دارید؟

هتل پارمیدا کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۳ شب)

تاریخ رفت و برگشت

دو تختهسه تختهچهار تختهسوئیت یک خوابهسوئیت دو خوابه۲ تا ۵ سال

۲۵-۲۸

۱٫۳۵۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰

۲۶-۲۹

۱٫۴۰۰٫۰۰۰۱٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۲۸-۰۲۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۹۰٫۰۰۰

۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۹۵۰٫۰۰۰

۲۹-۰۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰۲٫۶۹۰٫۰۰۰

۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۲-۰۵

۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۴۹۰٫۰۰۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۳-۰۶

۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۵-۰۸

۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۶-۰۹

۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۸-۱۱

۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۹-۱۲

۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۱-۱۴

۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۴۹۰٫۰۰۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۲-۱۵

۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۴۹۰٫۰۰۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

هتل پارمیدا کیش ویژه تور نوروز کیش ۹۹ (پکیج ۴ شب)

تاریخ رفت و برگشت

دو تختهسه تختهچهار تختهسوئیت یک خوابهسوئیت دو خوابه

۲ تا ۵ سال

۲۸-۰۳

۳٫۰۵۰٫۰۰۰۲٫۷۲۰٫۰۰۰۲٫۶۵۰٫۰۰۰۳٫۰۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۲۹-۰۴

۳٫۶۰۰٫۰۰۰۳٫۳۲۰٫۰۰۰۳٫۲۵۰٫۰۰۰۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

۰۳-۰۷

۳٫۴۰۰٫۰۰۰۳٫۰۷۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۱۵۰٫۰۰۰۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۴-۰۸

۳٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۹۸۰٫۰۰۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۷-۱۱

۳٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۹۸۰٫۰۰۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰۳٫۰۵۰٫۰۰۰۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۸-۱۲

۳٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۹۸۰٫۰۰۰۳٫۰۵۰٫۰۰۰۳٫۰۵۰٫۰۰۰۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۱-۱۵

۳٫۴۰۰٫۰۰۰۳٫۰۷۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۱۵۰٫۰۰۰۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۲-۱۶

۳٫۲۰۰٫۰۰۰۲٫۸۷۰٫۰۰۰۲٫۸۰۰٫۰۰۰۲٫۹۵۰٫۰۰۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه و نهار به صورت بوفه / استخر و سونا و جکوزی و سالن بدنسازی

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۱۸۰٫۰۰۰تومان
 2. کودک بالای ۵ سال بزرگسال محسوب می شود
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد.

از خدمات و امکانات هتل پنج ستاره پارمیدا کیش اطلاع دارید؟

هتل ایران کیش ویژه تور نوروزی کیش ۹۹ (پکیج ۳ شب)

تاریخ رفت و برگشت

۲ تخته – VIP۳ تخته – VIP

۲ تا ۵ سال

۲۵-۲۸

۱٫۳۶۰٫۰۰۰۱٫۴۲۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰

۲۶-۲۹

۱٫۴۱۰٫۰۰۰۱٫۴۷۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۲۸-۰۲

۲٫۳۳۰٫۰۰۰۲٫۴۸۰٫۰۰۰۲٫۰۵۰٫۰۰۰۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۹۵۰٫۰۰۰

۲۹-۰۳

۲٫۸۳۰٫۰۰۰۳٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۲-۰۵

۲٫۷۳۰٫۰۰۰۲٫۸۸۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۳-۰۶

۲٫۶۳۰٫۰۰۰۲٫۷۸۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۵-۰۸

۲٫۵۸۰٫۰۰۰۲٫۷۳۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۶-۰۹

۲٫۵۸۰٫۰۰۰۲٫۷۳۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۸-۱۱

۲٫۵۸۰٫۰۰۰۲٫۷۳۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۹-۱۲

۲٫۵۸۰٫۰۰۰۲٫۷۳۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۱-۱۴

۲٫۶۳۰٫۰۰۰۲٫۷۸۰٫۰۰۰۲٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۲-۱۵

۲٫۶۳۰٫۰۰۰۲٫۷۸۰٫۰۰۰۲٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

هتل ایران کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۴ شب)

تاریخ رفت و برگشت

۲ تخته – VIP۳ تخته – VIP

۲ تا ۵ سال

۲۸-۰۳

۲٫۹۰۰٫۰۰۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۶۷۰٫۰۰۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۲۹-۰۴

۳٫۴۰۰٫۰۰۰۳٫۶۰۰٫۰۰۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

۰۳-۰۷۳٫۴۰۰٫۰۰۰۳٫۶۰۰٫۰۰۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۴-۰۸

۳٫۲۰۰٫۰۰۰۳٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۹۵۰٫۰۰۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۷-۱۱

۳٫۱۰۰٫۰۰۰۳٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰۲٫۸۳۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۸-۱۲

۳٫۱۰۰٫۰۰۰۳٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰۲٫۸۳۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۱-۱۵

۳٫۲۰۰٫۰۰۰۳٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۷۷۰٫۰۰۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۲-۱۶

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۶۸۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه بوفه رایگان

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۱۸۰٫۰۰۰تومان
 2. کودک بالای ۵ سال بزرگسال محسوب می شود
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد.
 4. نهار هر وعده ۱۵۰٫۰۰۰تومان

از خدمات و امکانات هتل پنج ستاره ایران کیش اطلاع دارید؟

هتل هلیا کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۳ شب)

تاریخ

۲ تخته۳ تخته۴ تختهسوئیت ۵ تخته

۲ تا ۵ سال

۲۵-۲۸

۱٫۲۷۵٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰۱٫۰۹۰٫۰۰۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰۶۵۰٫۰۰۰
۲۶-۲۹۱٫۳۲۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۲۸-۰۲

۲٫۳۵۰٫۰۰۰۱٫۸۵۰٫۰۰۰۱٫۷۵۰٫۰۰۰۹۵۰٫۰۰۰

۲۹-۰۳

۲٫۹۵۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۲-۰۵۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۳-۰۶

۲٫۳۵۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۰۵-۰۸۲٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۶-۰۹

۲٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۸-۱۱

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۹-۱۲

۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۰۸۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۱-۱۴

۲٫۶۵۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۲-۱۵

۲٫۶۵۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

هتل هلیا کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۴ شب)

تاریخ

۲ تخته۳ تخته۴ تختهسوئیت ۵ تخته

۲ تا ۵ سال

۲۸-۰۳

۲٫۹۵۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۲۹-۰۴

۳٫۵۵۰٫۰۰۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰۲٫۹۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

۰۳-۰۷

۲٫۸۵۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۴-۰۸

۲٫۸۵۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۷-۱۱

۲٫۶۵۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۸-۱۲

۳٫۱۰۰٫۰۰۰۲٫۶۵۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۱-۱۵

۳٫۲۰۰٫۰۰۰۲٫۷۵۰٫۰۰۰۲٫۶۵۰٫۰۰۰۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۲-۱۶

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه بوفه ، نهار بوفه رایگان / اینترنت رایگان

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۱۸۰٫۰۰۰تومان
 2. کودک بالای ۵ سال بزرگسال محسوب می شود
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد.

از خدمات و امکانات هتل چهارستاره هلیا کیش اطلاع دارید؟

هتل شایان کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۳ شب)

تاریخ

۲ تخته جزیره۲ تخته دریا۳ تخته جزیره۳ تخته دریاکابانا ۲ تختهکابانا ۳ تخته

۲ تا ۵ سال

۲۵-۲۸

۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۵۸۰٫۰۰۰۱٫۳۶۰٫۰۰۰۱٫۴۳۰٫۰۰۰۱٫۳۳۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰

۲۶-۲۹

۱٫۵۵۰٫۰۰۰۱٫۶۵۰٫۰۰۰۱٫۴۲۰٫۰۰۰۱٫۳۹۰٫۰۰۰۱٫۳۲۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۲۸-۰۲

۲٫۶۵۰٫۰۰۰۲٫۸۴۰٫۰۰۰۲٫۲۷۰٫۰۰۰۲٫۴۳۰٫۰۰۰

۹۵۰٫۰۰۰

۲۹-۰۳

۳٫۲۵۰٫۰۰۰۲٫۸۷۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۲-۰۵

۳٫۲۵۰٫۰۰۰۳٫۴۴۰٫۰۰۰۲٫۸۷۰٫۰۰۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۰۳-۰۶۳٫۲۵۰٫۰۰۰۳٫۴۴۰٫۰۰۰۲٫۸۷۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۵-۰۸

۲٫۹۵۰٫۰۰۰۳٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۶-۰۹

۲٫۹۵۰٫۰۰۰۳٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۸-۱۱

۲٫۹۵۰٫۰۰۰۳٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۰۹-۱۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰۳٫۰۸۰٫۰۰۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۱-۱۴

۳٫۰۵۰٫۰۰۰۳٫۲۴۰٫۰۰۰۲٫۶۷۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۱۲-۱۵۳٫۰۵۰٫۰۰۰۳٫۲۴۰٫۰۰۰۲٫۶۷۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰

هتل شایان کیش ویژه نوروز ۹۹ (پکیج ۴ شب)

تاریخ

۲ تخته جزیره۲ تخته دریا۳ تخته جزیره۳ تخته دریاکابانا ۲ تختهکابانا ۳ تخته

۲ تا ۵ سال

۲۸-۰۳

۳٫۴۵۰٫۰۰۰۲٫۹۵۰٫۰۰۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۲۹-۰۴۴٫۰۵۰٫۰۰۰۴٫۳۰۰٫۰۰۰۳٫۵۵۰٫۰۰۰۲٫۸۳۰٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

۰۳-۰۷

۴٫۰۵۰٫۰۰۰۴٫۳۰۰٫۰۰۰۳٫۵۵۰٫۰۰۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۰۴-۰۸۳٫۹۵۰٫۰۰۰۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۷-۱۱

۳٫۷۰۰٫۰۰۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰۲٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۰۸-۱۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰۳٫۴۲۰٫۰۰۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰۲٫۶۸۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۱-۱۵

۳٫۸۰۰٫۰۰۰۴٫۰۵۰٫۰۰۰۳٫۳۰۰٫۰۰۰۳٫۵۱۰٫۰۰۰۲٫۹۵۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۲-۱۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰۳٫۸۵۰٫۰۰۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰۲٫۸۵۰٫۰۰۰۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / صبحانه بوفه رایگان / اینترنت رایگان

توضیحات:

 1. کودک زیر ۲ سال ۱۸۰٫۰۰۰تومان
 2. کودک بالای ۵ سال بزرگسال محسوب می شود
 3. رزرو قطعی با نرخ داده شده تا ۷۲ساعت اعتبار دارد.
 4. اتاق های دوبلکس شایان مخصوص ۴ نفر می باشد.
 5. نهار هر وعده ۱۴۰٫۰۰۰تومان

از خدمات و امکانات هتل پنج ستاره شایان کیش اطلاع دارید؟

هتل لوکس مریم در کیش ویژه نوروز ۹۹

تاریخ تور

۲ تخته استاندارد

سوئیت جونیرو (۳ نفره)

۲۷/۱۲ – ۰۱/۰۱

۲٫۳۲۰٫۰۰۰۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۲۸/۱۲ – ۰۲/۰۱۲٫۸۸۵٫۰۰۰

۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۲۹/۱۲ – ۰۳/۰۱

۳٫۶۸۰٫۰۰۰

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۰۱/۰۱ – ۰۴/۰۱

۰۲/۰۱ – ۰۵/۰۱

۳٫۶۹۰٫۰۰۰۳٫۴۵۰٫۰۰۰
۰۳/۰۱ – ۰۶/۰۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۰۴/۰۱ – ۰۷/۰۱

۲٫۵۶۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۰۵/۰۱ – ۰۸/۰۱

۰۶/۰۱ – ۰۹/۰۱

۰۷/۰۱ – ۱۰/۰۱

۰۸/۰۱ – ۱۱/۰۱

۲٫۳۳۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۰۹/۰۱ – ۱۲/۰۱
۱۰/۰۱ – ۱۳/۰۱

۱۱/۰۱ – ۱۴/۰۱

۳٫۰۵۰٫۰۰۰

۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۲/۰۱ – ۱۵/۰۱

۱۳/۰۱ – ۱۶/۰۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰

۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۴/۰۱ – ۱۷/۰۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰

۱٫۵۶۰٫۰۰۰

۱۵/۰۱ – ۱۸/۰۱

۱۰% الی ۵۰% تخفیف برای کلیه خدمات گردشگری / عکاسی(برای هر اتاق یک عکس رایگان) / آرایشگاه بانوان جهت مهمانان هتل مریم

خدمات هتل: بلیت رفت و برگشت / استقبال فرودگاهی / اقامت در هتل با صبحانه(بوفه کامل) / گشت جزیره رایگان / جنگ شبانه رایگان / یک نوبت شارژ یخچال / مینی بار رایگان / ۲۵% تخفیف پارک آبی اوشن / اینترنت رایگان

توضیحات:

 1. نهار هر وعده ۱۱۰٫۰۰۰تومان(بوفه آزاد)
 2. کودک زیر ۲سال ۱۵۰٫۰۰۰تومان
 3. بهای تورها به دلیل گارانتی اتاق ها غیر قابل استرداد می باشند.

از خدمات و امکانات هتل چهار ستاره سورینت مریم کیش اطلاع دارید؟

هیجان در رزرو تور نوروزی کیش ۹۹

چیزی که اکثر گردشگران بر سر آن توافق دارند آب تمیز و زلال در سواحل کیش است. حتی امکان دیدن لاکپشت های دریایی هم وجود دارد. پس می توان کیش را برای طبیعت دوستان مناسب دانست. در کیش شما می توانید درختان لور، پارک ساحلی سیمرغ، پارک شهر، پارک ساحلی میرمهنا، ساحل مرجان، نخلستان ها، درخت سبز و پارک ساحلی مرد ماهیگیر را ببینید و از رزرو تورهای نوروزی کیش ۹۹ بیشترین لذت ممکن را ببرید.

درباره جزیره کیش بهتر است با برنامه پیش بروید، چرا که اماکن دیدنی تنوع زیادی دارند و در یک سفر چند روزه نمی توانید همه آنها را تجربه نمایید. اما نکته مثبت این تنوع  این است که برای همه سنین تفریحات مناسب وجود دارد. در ادامه با سالیان سفر همراه باشید تا با اماکن دیدنی برای رزرو تور نوروزی کیش ۹۹ بیشتر آشنا شویم.

اگر برای نوروز امسال قصد سفر به جزیره کیش را دارید، از ابتدای بهمن ماه امکان رزرو تور نوروز ۹۹ فراهم خواهد بود. تورهای نوروزی کیش با اقامت ۳ شب و ۴ روز و یا ۶ شب و ۷ روز ارائه می شوند. قیمت تور کیش نوروز ۹۹ از بهمن ماه اعلام خواهد شد.

 

پارک مرجان

تفریحات به یادماندنی در تور کیش نوروز ۹۹

اما تفریحات گفته شده همه ی ماجرا نیست. کیش دلفیناریوم را هم دارد که بین گردشگران محبوبیت زیادی دارد و می تواند اوقات خوشی را برای همه سنین به ارمغان بیاورد. گذر هنرمندان، اسکله تفریحی، بوستان آهوان، پارک آبی اوشن، باغ پرندگان و پلاژ ها از دیگر اماکن جذاب و دیدنی در تور کیش ویژه نوروزی هستند. ولی یک سری تفریحات هیجان انگیز هم در کیش در دسترس است. برای مثال می توانید غواصی را تجربه کنید که با رعایت کردن همه اصول و قواعد و به همراه آموزش و مربی انجام می شود. جت اسکی، بادی جامپینگ و پاراسل هم از دیگر انواع این تفریحات مهیج هستند که می توانید در تورهای ارزان نوروزی کیش تجربه کنید.

طرفدار کمی آرامش در تورهای نوروزی کیش ۹۹ هستید؟ دوچرخه سواری دور جزیره را امتحان کنید. ساحل آرام و زیبای کیش و جاده های مناسبی که دور کیش قرار گرفته اند شرایط را برای یک دوچرخه سواری لذت بخش مهیا نموده اند.

غواصی در تور کیش نوروز 99

در این میان جزیره کیش در اوج محبوبیت قرار دارد. امکان آب تنی در ابتدای بهار، ویژگی بزرگی ست که جزیره کیش به خوبی از آن بهره برده است؛ تفریحات آبی تکامل یافته و شگفت‌انگیز، تور کیش نوروز ۹۹ را به یکی از بهترین انتخاب ها در این زمان ها از سال تبدیل می کند. هتل ها در این فصل شلوغ هستند و بهتر است که حداقل از ۱ ماه پیش‌تر رزرو شوند؛ چرا که امکان دارد گردشگران امکانات مورد نظرشان را بدست نیاورند و مجبور به انتخاب تنها گزینه های موجود شوند.

دمای هوا در ابتدای بهار تا ۳۰ درجه بالا می رود و همین مهم سبب می شود که اکثر گردشگران تور کیش نوروز ۹۹، هنگام پیاده‌ شدن از هواپیما، متعجب شوند. بلیط پرواز کیش هم یکی دیگر از گذرگاه‌هایی ست که باید از مدت ها قبل برای آن برنامه ریزی شود. از طرفی پرواز چارتری کیش در ابتدای بهار گران می شود و بهتر است که چند هفته زودتر از تاریخ سفر بلیط نوروز ۹۹ کیش خود را رزرو کنید.

در مجموع اگر قصد سفر به کیش در تعطیلات نوروزی را دارید، سفر شلوغ و پر سر و صدایی را تجربه خواهید کرد و ممکن است دوستان خوبی را در این سفر پیدا کنید! توصیه می شود که پیش از سفر با تور کیش، در مورد جاذبه های طبیعی و تفریحی این جزیره کاملاً تحقیق کنید و هیچ کدام از آن‌ها را از دست ندهید؛ چرا که اکثر آن ها در ابتدای بهار لطف دیگری دارند.

خرید در کیش یعنی تفریح به نوع خاص

خرید سوغاتی و یادگاری از آن سنت های دوست داشتنی است. خوشبختانه کیش در زمینه مرکز خرید ها هم در سطح بالایی قرار دارد. وجود انواع و اقسام پاساژ ها و مراکز خرید باعث می شود تا از تورهای کیش نوروزی ۹۹ دست خالی برنگردید.

از بین بازار ها می توان به عرب ها، صفین، مروارید و مرجان اشاره کرد و از بین مراکز خرید که بسیار زیاد هستند می توان از پردیس ۱ و ۲، پانیذ، دامون و زیتون نام برد. در مرکز خریدها می توانید کافی شاپ ها و رستوران هایی را هم ببینید تا در صورتی که در میان گشت و گذار و یا خرید خود خسته شدید استراحتی داشته باشید و پذیرایی دلچسبی را تجربه کنید.

خرید در تور کیش نوروز 99از غذاهای کیش هم غافل نشوید. سمک مشوی، مرقوق یا مرگوگ، محمر و مضروبه از غذاهای محلی کیش هستند که می توانید طمع متفاوت آنها را در کیش بچشید و تور نوروزی کیش ۹۹ را خوش طعم پشت سر بگذارید.

تور کیش هم انواع و اقسام مختلفی دارد و تنوع در بین آنها زیاد است. برای مثال تور لحظه آخری کیش از محبوبیت زیادی برخوردار است که در ایام مختلف سال می توانید از آنها بهره ببرید.

قیمت تور کیش نوروز ۹۹

همه ما کمابیش به کیش سفر کرده ایم و بدون شک به زیبایی و منحصر به فرد بودن این جزیره پی برده ایم و در آن شکی نداریم اما در تعطیلات پایانی سال مسئله ای ذهنمان را درگیر خود می کند و آن هم قیمت تور کیش نوروز ۹۹ می باشد. سالیان سفر پیشاپیش آغاز سال جدید را به شما تبریک می گوید و با تورهایی با قیمت های مناسب این مشغله فکری را از شما دور می کند.

تورهای ارزان نوروزی کیش با قیمت های مناسب همیشه بهترین گزینه برای سفر در تعطیلات می باشد، بخاطر همین موضوع باید یک یا دو ماه قبل از تعطیلات نوروز به رزرو تورهای نوروزی اقدام کنید تا هم هزینه های نسبتا کمتری می پردازید و هم قدرت انتخاب بالاتری نسبت به ایام تعطیلات دارید. زیرا هرچه به این تعطیلات نزدیک می شوید هم ظرفیت هتل ها پر می شود و هم قیمت رزرو  تور های نوروزی به نسبت بالا می رود، پس تا دیر نشده همین امروز اقدام کنید.